Kategorier
Hemtjänst

Väljer du hemtjänst i privat- eller kommunal regi i Stockholm?

Då det kommer till val av vård på äldre dagar så ska man först och främst veta att denna alltid utgår efter vilken typ av hjälp man behöver samt vilka behov man har. Det finns ingen universal formel för hur man åldras och för vilka krämpor som kan uppkomma i samband med att man blir äldre – vissa behöver mer hjälp med fler saker medan andra personer bara behöver lite enklare tillsyn för att klara vardagen. Just denna individuella anpassning är något som för oss in på ett speciellt område inom äldrevården och detta i form av hemtjänst.

Hemtjänst – först och främst och kortfattat – innebär att man som äldre person i behov av hjälp får just detta; men man får hjälpen i sitt eget hem och där utbildad personal under valda tider på dygnet kommer förbi och ger den assistans som individen kräver. Häri ligger också den stora fördelen med hemtjänst. En äldre person kan ha svårt att slita upp sitt liv och en flytt på äldre dagar kan innebära stora och svårhanterliga omställningar – något som medför en risk för exempelvis depressioner och förvirring. Därmed inte sagt att en flytt till exempelvis ett äldreboende är fel; men i och med en sådan så upplever många äldre att de tappar sin fasta punkt – sitt hem – i tillvaron.

Där är således hemtjänst att föredra för många och fråga nummer två gäller vilken typ av hemtjänst man ska välja. Har man blivit beviljad till bistånd för hemtjänst efter en utredning gjort av den kommun man bor i så kan man nämligen välja mellan att låta just denna kommun sköta denna vård, men man kan även välja mellan alla de privata aktörer som finns tillgängliga på marknaden.

Ett val som blir svårare att göra ju fler sådana alternativ som finns och ser man till exempelvis Stockholm så blir detta extra påtagligt. Dessutom så har privat hemtjänst under en längre tid tvingats leva med ett sämre rykte i Stockholm och gällande detta så kan vi säga att det inte är oförtjänt – det finns företag som på alla sätt och vis misskött sina åtaganden – men att det numera är bättre än någonsin.

Bra privat hemtjänst i Stockholm

De företag som erbjuder hemtjänst gör ofta detta helt med fokus på det viktiga – att ge en kund i Stockholm exakt den vård som behövs och här har en oerhörd förbättring skett. I många fall så har de privata alternativen visat sig var betydligt bättre i Stockholm och detta beroende på att dessa på ett annat sätt kan lägga upp en pgp (personlig genomgångsplan) för varje kund och – det viktigaste – också följa denna.

Privat hemtjänst i Stockholm sker ofta med kunden i fokus och där man kan avsätta tid för att tillgodose varje önskemål och varje kunds behov; en fråga som kan vara svår att lösa för de kommunala alternativen då dessa har så många kunder och är mer bundna till fasta scheman och tider. Båda alternativen är naturligtvis bra; men man måste nyansera bilden lite och även se till de klara fördelar som finns med privata aktörer inom hemtjänst.