Kategorier
Allmänt

Kommunicera på fler språk med översättningsbyrå i Stockholm

Svenska är ett vackert språk och borde användas mera. Tyvärr kanske dina kunder och deras kunder inte helhjärtat håller med? Då får ni ta hjälp av en översättningsbyrå i Stockholm.

Kommunikation är inte alltid varken självklart eller enkelt. Som om det inte var nog med att en stor majoritet inte har en aning om vårt stolta svenska språk har de dessutom andra sätt att se på livet, läsa och tolka texter och så pratar de andra språk.

Allvarligt talat är det ofta en utmaning att inte bara översätta en text utan att göra det på rätt sätt. Den ton vi tycker är helt rätt att rikta till en kund eller en myndighet kommer kanske falla platt eller rentav reta upp någon som inte har vår tradition. En översättare behöver kunna mer än att rabbla översättningar. De behöver ha förståelse.

En översättningsbyrå tar sig an många texttyper

Att få till en ren översättning som passar för exempelvis juridiska dokument eller liknande kan vara nog besvärligt redan det. Budskap inom information eller reklam är etter värre. Allas önskan är att budskapet ska gå fram men också att tonen ska vara den rätta. Hur anpassar man detta?

Skickliga och kunniga översättare är den enda vägen. Vi vill varken ha en kund som blir road eller irriterad av texten vi levererar. Transkreation är den korrekta termen då man anpassar ett budskap till den marknad där det ska levereras. Andra gånger räcker det med en ren översättning. Alltid handlar det om professionalism. Läs mer om översättningsbyrå på denna webbsida: översättningsbyråstockholm.se