Kategorier
El

Att göra en energideklaration i Göteborg

När man ska köpa eller hyra ett hus är det viktigt att veta vad man kommer att få för driftskostnader. Om man anlitar ett företag som utför besiktning får man en energideklaration i Göteborg.

För hus och fastigheter som byggs krävs det numera en energideklaration. Anledningen är de regler och lagar som gäller för att ett hus ska vara energismart och inte förbruka för mycket energi. Därför finns det företag som kan upprätta en energideklaration i Göteborg.

Det finns ju många enkla lösningar för att dra ner på kostnader och förbrukning när det gäller uppvärmning, belysning och annat som används dagligen. Det är inte bara bostadshus utan också byggnader som ofta besöks av allmänheten som omfattas av kravet på energideklaration.

Det finns företag som kan upprätta en energideklaration

Står man i begrepp att köpa en äldre fastighet så anlitar man ett företag som kan utföra en besiktning. De börjar med att göra en besiktning och tittar då på saker som värmesystem, ventilation, belysning och annat som kan påverka inomhusmiljön. När det är klart upprättas ett protokoll som man använder som underlag för deklarationen.

I protokollet framgår det om det finns utrustning som drar onödigt mycket energi. Det kan vara belysning i en trappuppgång eller källare som står på dygnet runt eller så är det ett föråldrat värmesystem.

Att förbättra energianvändningen i en byggnad är en investering för framtiden och om man tänker köpa eller hyra en fastighet är det bra att vara insatt i de driftskostnader som det innebär.