Kategorier
El

Solceller för BRF – fånga solen

Om du sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening oroar du dig kanske för framtida elpriser. Utnyttja fastigheternas tak och investera i solceller för BRF.

Kostnader för energi är en viktig del i en bostadsrättsförenings ekonomi. Visst kan du föreslå styrelsen olika besparingsåtgärder, men föreningens och medlemmarnas ekonomi mår kanske ännu bättre om outnyttjade resurser tas till vara. Vilka resurser är det?

För det första ska du utnyttja universums eget kärnkraftverk, nämligen solen. För det andra ska du inte låta den energi solen ger gå till spillo. Din BRF har flera fastigheter med tak, där det alldeles säkert går att installera solceller. I många fall kan en sådan anläggning täcka större delen av en bostadsrättsförenings behov av elenergi.

Solceller för BRF – ger bostäder mervärde

Under den senaste tioårsperioden har solceller genomgått en radikal teknisk utveckling. Från att ha varit närmast en dröm eller utopi för miljömedvetna människor, betraktas solceller numera som en realistisk väg till ett grönare samhälle. Och med ekonomiska fördelar!

Hur kan solceller till BRF fungera för din förening? Det första steget är att tillsammans med en leverantör av solceller inspektera taken. Ta hänsyn till taklutning och i vilket väderstreck din BRFs olika tak ligger. Sedan kan ni upprätta en kalkyl som visar hur mycket el som kan genereras över ett år. Med dagens elpriser kan återbetalningstiden bli kort. Med solceller och egen försörjning av el kommer värdet på medlemmarnas lägenheter att öka i framtiden. Inte minst för att din bostadsrättsförening blir attraktiv för människor som värnar om miljön.

Kategorier
El

Att göra en energideklaration i Göteborg

När man ska köpa eller hyra ett hus är det viktigt att veta vad man kommer att få för driftskostnader. Om man anlitar ett företag som utför besiktning får man en energideklaration i Göteborg.

För hus och fastigheter som byggs krävs det numera en energideklaration. Anledningen är de regler och lagar som gäller för att ett hus ska vara energismart och inte förbruka för mycket energi. Därför finns det företag som kan upprätta en energideklaration i Göteborg.

Det finns ju många enkla lösningar för att dra ner på kostnader och förbrukning när det gäller uppvärmning, belysning och annat som används dagligen. Det är inte bara bostadshus utan också byggnader som ofta besöks av allmänheten som omfattas av kravet på energideklaration.

Det finns företag som kan upprätta en energideklaration

Står man i begrepp att köpa en äldre fastighet så anlitar man ett företag som kan utföra en besiktning. De börjar med att göra en besiktning och tittar då på saker som värmesystem, ventilation, belysning och annat som kan påverka inomhusmiljön. När det är klart upprättas ett protokoll som man använder som underlag för deklarationen.

I protokollet framgår det om det finns utrustning som drar onödigt mycket energi. Det kan vara belysning i en trappuppgång eller källare som står på dygnet runt eller så är det ett föråldrat värmesystem.

Att förbättra energianvändningen i en byggnad är en investering för framtiden och om man tänker köpa eller hyra en fastighet är det bra att vara insatt i de driftskostnader som det innebär.