Kategorier
El

Solceller för BRF – fånga solen

Om du sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening oroar du dig kanske för framtida elpriser. Utnyttja fastigheternas tak och investera i solceller för BRF.

Kostnader för energi är en viktig del i en bostadsrättsförenings ekonomi. Visst kan du föreslå styrelsen olika besparingsåtgärder, men föreningens och medlemmarnas ekonomi mår kanske ännu bättre om outnyttjade resurser tas till vara. Vilka resurser är det?

För det första ska du utnyttja universums eget kärnkraftverk, nämligen solen. För det andra ska du inte låta den energi solen ger gå till spillo. Din BRF har flera fastigheter med tak, där det alldeles säkert går att installera solceller. I många fall kan en sådan anläggning täcka större delen av en bostadsrättsförenings behov av elenergi.

Solceller för BRF – ger bostäder mervärde

Under den senaste tioårsperioden har solceller genomgått en radikal teknisk utveckling. Från att ha varit närmast en dröm eller utopi för miljömedvetna människor, betraktas solceller numera som en realistisk väg till ett grönare samhälle. Och med ekonomiska fördelar!

Hur kan solceller till BRF fungera för din förening? Det första steget är att tillsammans med en leverantör av solceller inspektera taken. Ta hänsyn till taklutning och i vilket väderstreck din BRFs olika tak ligger. Sedan kan ni upprätta en kalkyl som visar hur mycket el som kan genereras över ett år. Med dagens elpriser kan återbetalningstiden bli kort. Med solceller och egen försörjning av el kommer värdet på medlemmarnas lägenheter att öka i framtiden. Inte minst för att din bostadsrättsförening blir attraktiv för människor som värnar om miljön.