Kategorier
Bostad

Det mest populära takmaterialet

Det mest populära takmaterialet är tegel. Så har det inte alltid varit och ett tag var det vanligare med eternittak. Har man ett hus med eternittak finns det några saker man ska tänka på.

Eternit är ett omstritt material som man inte längre använder eftersom det kan vara hälsofarligt för dem som arbetar med det. Ska man byta ut, rengöra eller laga ett tak av eternit måste man ha särskilda skyddskläder på sig och ansiktsmask. Och man måste veta hur man på ett säkert sätt handskas med materialet.

Egentligen är eternit ett fantastiskt material eftersom det är så gott som underhållsfritt, isolerar bra och håller väldigt länge. Dessutom åldras det vackert och har man ett tak av eternit ska man vara rädd om det och vårda det på bästa sätt.

Så underhåller man ett tak av eternit

Eternitplattor är farliga först när de går sönder och dammar, så man behöver inte oroa sig för att taket ska vara hälsofarligt. Många tak med eternitplattor har byggnadshistoriskt värde och bör helst bevaras.

Eternit får med åren en vacker patina men det kan även börja växa mossa på taket. För att inte mossan ska binda fukten till taket kan man tvätta bort den med hjälp av en borste och ljummet vatten under lågt tryck. Man ska aldrig tvätta ett eternittak med en högtryckstvätt eftersom det då kan frigöras asbest. Vill man byta ut ett eternittak måste man först fråga kommunen om lov. Den takläggare man anlitar måste också ha särskild utbildning för att arbeta med eternit.